W opolskim samorządy tną wydatki majątkowe

Niezależna Gazeta Obywatelska

Nie czekając na nową regułę finansową samorządy tną swoje budżety. W woj. opolskim spadek wydatków majątkowych planuje w tym roku aż 80 proc. jst.

Zapowiedzi wprowadzenia mechanizmu ograniczającego deficyt sektora samorządowego oraz wprowadzenie rok temu nowej definicji długu spowodowały, że w 2012 r. samorządy zaplanowały swoje tegoroczne budżety bardzo ostrożnie.

Z wyliczeń RIO w Opolu wynika, że aż 65 tamtejszych jednostek (78 proc.) zaplanowało zmniejszenie swoich wydatków. Cięcia dotyczą 52 gmin, 11 powiatów, województwa samorządowego i miasta na prawach powiatu.

Największe ograniczenie wydatków majątkowych zaplanowały powiaty – średnio o 60,8 proc. i województwo opolskie – o 36,8 proc. W gminach spadną one o 34,4 proc. Rekordzistą jest powiat oleski, który chce je zmniejszyć o 96,5 proc., a także gmina Lewin Brzeski – redukcja o 89 proc.

Samorządy z woj. opolskiego starały się zabezpieczyć przede wszystkim wydatki „sztywne” w ramach wydatków bieżących. Chodzi tu głównie o wynagrodzenia, obsługę długu oraz wydatki związane z zawartymi umowami, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek.

Planowany wynik wykonania budżetów przez samorządy z woj. opolskiego w 2012 r. zakłada, że łączny deficyt będzie 2,5 razy większy od kwoty nadwyżek budżetowych. Deficyty planuje się pokryć w ponad 80% zwrotnymi źródłami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisją papierów wartościowych.

Ta sytuacja wpłynie na wzrost zadłużenia samorządów, jednakże tylko w 5 jednostkach (po dokonaniu odliczeń określonych w ustawie o finansach publicznych) zadłużenie w relacji do dochodów osiągnie ponad 50%. W pozostałych wskaźnik ten przyjmie niższe wartości.

Z symulacji Krajowej Rady RIO wynika jednak, że kondycja finansowa samorządów w skali kraju jest znacznie słabsza. Jak obliczyli eksperci, jeżeli wejdzie w życie reguła wydatkowa przygotowana przez resort finansów to już w czerwcu 1086 jst, czyli prawie 40 proc. samorządów, będzie zmuszonych ustawowo do cięcia deficytu.

Łącznie samorządy będą musiały zmniejszyć wydatki aż o 5,1 mld zł, z czego 2 mld przypadnie na 15 jednostek.

Za: Samorzad.pap.pl

Komentarze są zamknięte