Akcja „Biała zima w Opolu ‚2012″

Niezależna Gazeta Obywatelska

W okresie ferii zimowych, które dla województwa opolskiego przypadają  w okresie od 16 do 29 stycznia, podjęto szereg działań organizacyjnych w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży szkolnej pozostającej w miejscu zamieszkania różnorodnych form wypoczynku. Starano się zaktywizować szkoły i placówki do opracowania  i przeprowadzenia najbardziej atrakcyjnych, bezpiecznych i zdrowych form wypoczynku. 

Przygotowano afisz prezentujący wspólną ofertę Wydziału Oświaty, Młodzieżowego Domu Kultury, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, jak również zbiorczy afisz prezentujący ofertę przygotowaną przez szkoły. Afisze z odpowiednim wyprzedzeniem zostały dostarczone do wszystkich szkół, placówek oświatowo-wychowawczych.

 „Biała Zima  w mieście – Opole`2012”. – szczegółowa oferta:

Oferta ZIMA MOS

Oferta programowowa MDK

Oferta szkół w Opolu

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zaplanował w tym okresie szereg zajęć rekreacyjno – sportowych oraz turniejów z różnych dyscyplin sportowych. Realizowane one będą w siedzibie ośrodka przy ul. Katowickiej oraz salach sportowych szkół – dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych. Umożliwiono korzystanie z bezpłatnego wstępu do miejskich obiektów  : basen AKWARIUM, lodowisko TOROPOL, hala OKRĄGLAK – jazda na rolkach, basen przy PSP NR 5.

Młodzieżowy Dom Kultury zaproponował :

  • Warsztaty plastyczne w różnych technikach plastycznych połączone z zabawami i konkursami plastycznymi dla dzieci – filia Nr 2 ul. Targowa
  • Zajęcia szachowe oraz otwarte turnieje dla uczniów – filia Nr 1 ul. Skautów Opolskich
  • Projekcje ciekawych filmów – „Zimowe Spotkania Filmowe” w kinie Studio ul. Strzelców Bytomskich 1
  • Projekt ekspresji twórczej „aToMy”.

W ramach przygotowanych w szkołach programów zachęcających dzieci  i młodzież do aktywnego udziału w wypoczynku zimowym podczas ferii zaproponowano m.in. : turnieje szachowe, tenisa stołowego, halowej piłki nożnej, rozgrywki mini hokeja, zajęcia rekreacyjno- sportowe, turnieje rzutów do kosza, konkursy plastyczne, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, gry stolikowe, zajęcia świetlicowe, gry i zabawy na wesoło.

Pełna oferta zajęć Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i opolskich szkół znajduje się na stronie MOS  – www.mos.opole.pl  natomiast oferta Młodzieżowego Domu Kultury na stronie www.mdk.opole.pl

W imieniu wszystkich organizatorów zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania z przygotowanych propozycji zimowego wypoczynku w Opolu.

Za: Informacja prasowa UM Opole

Komentarze są zamknięte